• Dziećmierowo,  Powiat poznański,  Wielkopolskie

    POIG.04.04.00-30-006/09-02 Wzrost konkurencyjności na bazie innowacyjnej technologii i nowych produktów

    POIG.04.04.00-30-006/09-02 Wzrost konkurencyjności na bazie innowacyjnej technologii i nowych produktów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-006/09-02 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na bazie innowacyjnej technologii i nowych produktów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Kórnik Wartość ogółem: 31396700 Wydatki kwalifikowalne: 25735000 Dofinansowanie: 10294000 Dofinansowanie UE: 8749900 Nazwa beneficjenta: TFP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7810000202 Kod pocztowy: 62-035 Miejscowość: Dziećmierowo Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-30-006/09-02 Wzrost konkurencyjności na bazie innowacyjnej technologii i nowych produktów została wyłączona