• DUBECZNO,  Lubelskie,  Powiat włodawski

    POIG.06.01.00-06-022/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VITAE Honorata Kalinka

    POIG.06.01.00-06-022/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VITAE Honorata Kalinka Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-022/10-01 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VITAE Honorata Kalinka Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat włodawski Gmina: Hańsk Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: VITAE Honorata Kalinka NIP beneficjenta: 5651017932 Kod pocztowy: 22-235 Miejscowość: DUBECZNO Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat włodawski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-06-022/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VITAE Honorata Kalinka została wyłączona