• Drwalew

  POIG.06.05.02-00-682/13-00 Rozwój eksportu firmy Biowet Drwalew na rynku arabskim

  POIG.06.05.02-00-682/13-00 Rozwój eksportu firmy Biowet Drwalew na rynku arabskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-682/13-00 Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Biowet Drwalew na rynku arabskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 90159 Wydatki kwalifikowalne: 73300 Dofinansowanie: 54975 Dofinansowanie UE: 46728.75 Nazwa beneficjenta: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 7971003683 Kod pocztowy: 05-651 Miejscowość: Drwalew Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-682/13-00 Rozwój eksportu firmy Biowet Drwalew na rynku arabskim została wyłączona
 • Drwalew

  POIG.06.01.00-14-046/09-01 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

  POIG.06.01.00-14-046/09-01 PLAN ROZWOJU EKSPORTU Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-046/09-01 Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Chynów Wartość ogółem: 18300 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Jabłuszko Sp. z o .o . NIP beneficjenta: 7971853097 Kod pocztowy: 05-651 Miejscowość: Drwalew Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/15/2010 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010 Data rozpoczęcia…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-046/09-01 PLAN ROZWOJU EKSPORTU została wyłączona
 • Drwalew

  POIG.06.01.00-14-155/12-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego

  POIG.06.01.00-14-155/12-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-155/12-07 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Chynów Wartość ogółem: 283460.67 Wydatki kwalifikowalne: 283460.67 Dofinansowanie: 145480.33 Dofinansowanie UE: 123658.28 Nazwa beneficjenta: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 7971003683 Kod pocztowy: 05-651 Miejscowość: Drwalew Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-155/12-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego została wyłączona
 • Drwalew

  POIG.06.05.02-00-511/13-00 Rozwój eksportu Biowet Drwalew na rynku kazachskim

  POIG.06.05.02-00-511/13-00 Rozwój eksportu Biowet Drwalew na rynku kazachskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-511/13-00 Tytuł projektu: Rozwój eksportu Biowet Drwalew na rynku kazachskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 90159 Wydatki kwalifikowalne: 73300 Dofinansowanie: 54975 Dofinansowanie UE: 46728.75 Nazwa beneficjenta: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 7971003683 Kod pocztowy: 05-651 Miejscowość: Drwalew Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-511/13-00 Rozwój eksportu Biowet Drwalew na rynku kazachskim została wyłączona