• Dobroń,  Łódzkie,  Powiat pabianicki

    POIG.08.02.00-10-152/13-01 Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B

    POIG.08.02.00-10-152/13-01 Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-152/13-01 Tytuł projektu: Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pabianicki Gmina: Dobroń Wartość ogółem: 349850 Wydatki kwalifikowalne: 349850 Dofinansowanie: 244895 Dofinansowanie UE: 208160.75 Nazwa beneficjenta: Orzeszek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP beneficjenta: 7311964778 Kod pocztowy: 95-082 Miejscowość: Dobroń Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pabianicki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-152/13-01 Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B została wyłączona