• Dobczyce,  Małopolskie,  Powiat myślenicki

    POIG.04.04.00-12-026/08-04 Innowacyjna technologia produkcji osłon płytki naciągu pirotechnicznego pasa bezpieczeństwa z zastosowaniem płynnego silikonu bez primeru

    POIG.04.04.00-12-026/08-04 Innowacyjna technologia produkcji osłon płytki naciągu pirotechnicznego pasa bezpieczeństwa z zastosowaniem płynnego silikonu bez primeru Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-026/08-04 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji osłon płytki naciągu pirotechnicznego pasa bezpieczeństwa z zastosowaniem płynnego silikonu bez primeru Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat myślenicki Gmina: Dobczyce Wartość ogółem: 11332986.26 Wydatki kwalifikowalne: 9259333 Dofinansowanie: 5555599.8 Dofinansowanie UE: 4722259.83 Nazwa beneficjenta: Larkis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6810003938 Kod pocztowy: 32-410 Miejscowość: Dobczyce Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat myślenicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-12-026/08-04 Innowacyjna technologia produkcji osłon płytki naciągu pirotechnicznego pasa bezpieczeństwa z zastosowaniem płynnego silikonu bez primeru została wyłączona