• Deszczno,  Lubuskie,  Powiat gorzowski

    POIG.06.01.00-08-009/12-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Tomasz Galiński.

    POIG.06.01.00-08-009/12-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Tomasz Galiński. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-009/12-04 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Tomasz Galiński. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski Gmina: Deszczno Wartość ogółem: 150275 Wydatki kwalifikowalne: 150275 Dofinansowanie: 78137.5 Dofinansowanie UE: 66416.87 Nazwa beneficjenta: Galiński Tomasz NIP beneficjenta: 5991193987 Kod pocztowy: 66-446 Miejscowość: Deszczno Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-08-009/12-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Tomasz Galiński. została wyłączona