• Dawidy Bankowe,  Mazowieckie,  Powiat pruszkowski

    POIG.06.01.00-14-204/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO

    POIG.06.01.00-14-204/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-204/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Raszyn Wartość ogółem: 173634 Wydatki kwalifikowalne: 173634 Dofinansowanie: 130275.5 Dofinansowanie UE: 110734.17 Nazwa beneficjenta: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KARO” KAROL TERESZKO NIP beneficjenta: 5342292959 Kod pocztowy: 05-090 Miejscowość: Dawidy Bankowe Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-204/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO została wyłączona