• Dąbrówka Wielka,  Łódzkie,  Powiat zgierski

    POIG.08.02.00-10-035/09-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B

    POIG.08.02.00-10-035/09-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-035/09-00 Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zgierski Gmina: Zgierz Wartość ogółem: 114190 Wydatki kwalifikowalne: 114190 Dofinansowanie: 79133 Dofinansowanie UE: 67263.05 Nazwa beneficjenta: „PARTNER” Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7321000912 Kod pocztowy: 95-100 Miejscowość: Dąbrówka Wielka Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zgierski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-035/09-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B została wyłączona