• Czyżowice,  Powiat wodzisławski,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-185/10-01 Ekspansja produktów firmy Politan S.J. poprzez wejście na rynki Europy Zachodniej.

    POIG.06.01.00-24-185/10-01 Ekspansja produktów firmy Politan S.J. poprzez wejście na rynki Europy Zachodniej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-185/10-01 Tytuł projektu: Ekspansja produktów firmy Politan S.J. poprzez wejście na rynki Europy Zachodniej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat wodzisławski Gmina: Gorzyce Wartość ogółem: 20000 Wydatki kwalifikowalne: 20000 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: POLITAN Spółka Jawna Bogdan i Rafał Tannenberg NIP beneficjenta: 6472264011 Kod pocztowy: 44-352 Miejscowość: Czyżowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat wodzisławski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-185/10-01 Ekspansja produktów firmy Politan S.J. poprzez wejście na rynki Europy Zachodniej. została wyłączona