• Czorsztyn,  Małopolskie,  Powiat nowotarski

    POIG.06.01.00-12-134/09-02 Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony.

    POIG.06.01.00-12-134/09-02 Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-134/09-02 Tytuł projektu: Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowotarski Gmina: Nowy Targ – miasto Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: Trzy Korony A.K.Singh.J.Bednarczyk. B.Słowik S.J NIP beneficjenta: 7351469387 Kod pocztowy: 34-436 Miejscowość: Czorsztyn Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowotarski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-134/09-02 Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony. została wyłączona