• Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.04.03.00-00-432/11-00 Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych

  POIG.04.03.00-00-432/11-00 Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-432/11-00 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 3321200 Wydatki kwalifikowalne: 3321200 Dofinansowanie: 1992720 Dofinansowanie UE: 1693812 Nazwa beneficjenta: „VIPERPRINT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5732612432 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-432/11-00 Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-091/11-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla R&R

  POIG.06.01.00-24-091/11-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla R&R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-091/11-02 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla R&R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ROKO S.C. Marek Rokosa. Arkadiusz Rokosa NIP beneficjenta: 5730038319 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-091/11-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla R&R została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.04.04.00-12-002/09-09 Innowacyjne rozwiązania słupów rurowych jako alternatywa budowy sieci najwyższych napięć.

  POIG.04.04.00-12-002/09-09 Innowacyjne rozwiązania słupów rurowych jako alternatywa budowy sieci najwyższych napięć. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-002/09-09 Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania słupów rurowych jako alternatywa budowy sieci najwyższych napięć. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat chrzanowski Gmina: Chrzanów Wartość ogółem: 37291460 Wydatki kwalifikowalne: 34363300 Dofinansowanie: 20591597.5 Dofinansowanie UE: 17502857.87 Nazwa beneficjenta: Europoles Kromiss Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9491802830 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-12-002/09-09 Innowacyjne rozwiązania słupów rurowych jako alternatywa budowy sieci najwyższych napięć. została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-162/13-03 Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu

  POIG.06.01.00-24-162/13-03 Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-162/13-03 Tytuł projektu: Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 225106.36 Wydatki kwalifikowalne: 225106.36 Dofinansowanie: 169454.77 Dofinansowanie UE: 144036.55 Nazwa beneficjenta: Kubara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5732818582 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-162/13-03 Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-060/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej

  POIG.06.01.00-24-060/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-060/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „IZI” ZBIERAŃSKA-FRAŚ BEATA NIP beneficjenta: 5731599913 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-060/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.04.00-10-148/13-01 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie pajęczańskim.

  POIG.08.04.00-10-148/13-01 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie pajęczańskim. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-148/13-01 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie pajęczańskim. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pajęczański Gmina: Działoszyn Wartość ogółem: 824285.73 Wydatki kwalifikowalne: 668151 Dofinansowanie: 467705.7 Dofinansowanie UE: 397549.84 Nazwa beneficjenta: AENET.PL s.c. KRZYSZTOF DYMARCZYK. DANIEL ŁUSZCZ NIP beneficjenta: 5732823212 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-10-148/13-01 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie pajęczańskim. została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.02.00-24-056/09-01 Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi Systemu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych

  POIG.08.02.00-24-056/09-01 Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi Systemu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-056/09-01 Tytuł projektu: Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi Systemu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 61000 Wydatki kwalifikowalne: 50000 Dofinansowanie: 30000 Dofinansowanie UE: 25500 Nazwa beneficjenta: TERMINAL BSJ Jacek Górny NIP beneficjenta: 9490098754 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-056/09-01 Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi Systemu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Sosnowiec,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-206/12-02 Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa

  POIG.08.03.00-24-206/12-02 Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-206/12-02 Tytuł projektu: Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2047527.15 Wydatki kwalifikowalne: 2021528.64 Dofinansowanie: 2021528.64 Dofinansowanie UE: 1718299.34 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa NIP beneficjenta: 5732745883 Kod pocztowy: 41-217 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Sosnowiec Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-206/12-02 Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-150/09-02 Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa

  POIG.08.03.00-24-150/09-02 Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-150/09-02 Tytuł projektu: Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 1480297.75 Wydatki kwalifikowalne: 1480297.75 Dofinansowanie: 1480297.75 Dofinansowanie UE: 1258253.08 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa NIP beneficjenta: 5732745883 Kod pocztowy: 42-217 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-150/09-02 Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.04.03.00-00-217/11-00 Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu

  POIG.04.03.00-00-217/11-00 Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-217/11-00 Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2743200 Wydatki kwalifikowalne: 2643200 Dofinansowanie: 1321600 Dofinansowanie UE: 1123360 Nazwa beneficjenta: Metal Union Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5731021083 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-217/11-00 Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu została wyłączona