• Czerśl,  Lubelskie,  Powiat łukowski

    POIG.08.02.00-06-082/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

    POIG.08.02.00-06-082/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-082/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat łukowski Gmina: Łuków Wartość ogółem: 259800 Wydatki kwalifikowalne: 259800 Dofinansowanie: 181860 Dofinansowanie UE: 154581 Nazwa beneficjenta: NIPPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8252172354 Kod pocztowy: 21-400 Miejscowość: Czerśl Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat łukowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-082/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. została wyłączona