• Ćmielów,  Powiat ostrowiecki,  Świętokrzyskie

    POIG.06.01.00-26-013/09-03 Wzrost eksportu przez przygotowanie Planu rozwoju eksportu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów

    POIG.06.01.00-26-013/09-03 Wzrost eksportu przez przygotowanie Planu rozwoju eksportu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-013/09-03 Tytuł projektu: Wzrost eksportu przez przygotowanie Planu rozwoju eksportu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Gmina: Ćmielów Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: Fabryka Porcelany AS Ćmielów NIP beneficjenta: 6610003856 Kod pocztowy: 27-440 Miejscowość: Ćmielów Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-26-013/09-03 Wzrost eksportu przez przygotowanie Planu rozwoju eksportu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów została wyłączona