• Choroszcz,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.08.02.00-20-031/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o.

  POIG.08.02.00-20-031/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-20-031/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Choroszcz Wartość ogółem: 352700 Wydatki kwalifikowalne: 352700 Dofinansowanie: 246890 Dofinansowanie UE: 209856.5 Nazwa beneficjenta: TECHMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9661555337 Kod pocztowy: 16-070 Miejscowość: Choroszcz Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-20-031/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o. została wyłączona
 • Choroszcz,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.08.03.00-20-157/10-01 Narwiański Internet Równych Szans

  POIG.08.03.00-20-157/10-01 Narwiański Internet Równych Szans Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-20-157/10-01 Tytuł projektu: Narwiański Internet Równych Szans Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Choroszcz Wartość ogółem: 507552 Wydatki kwalifikowalne: 507552 Dofinansowanie: 507552 Dofinansowanie UE: 431419.2 Nazwa beneficjenta: Gmina Choroszcz NIP beneficjenta: 5420208572 Kod pocztowy: 16-070 Miejscowość: Choroszcz Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2013 Data rozpoczęcia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-20-157/10-01 Narwiański Internet Równych Szans została wyłączona