• Chochołów,  Małopolskie,  Powiat nowotarski

    POIG.04.04.00-12-062/09-12 Nowa technologia dla nowej inwestycji na Podhalu

    POIG.04.04.00-12-062/09-12 Nowa technologia dla nowej inwestycji na Podhalu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-062/09-12 Tytuł projektu: Nowa technologia dla nowej inwestycji na Podhalu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowotarski Gmina: Czarny Dunajec Wartość ogółem: 94794268.4 Wydatki kwalifikowalne: 77686541.14 Dofinansowanie: 38841910 Dofinansowanie UE: 33015623.5 Nazwa beneficjenta: Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7361640322 Kod pocztowy: 34-513 Miejscowość: Chochołów Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowotarski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-12-062/09-12 Nowa technologia dla nowej inwestycji na Podhalu została wyłączona