• Chmielowice,  Opolskie,  Powiat opolski

    POIG.06.01.00-16-019/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPUH „OPTIMA” IMPORT-EKSPORT.

    POIG.06.01.00-16-019/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPUH „OPTIMA” IMPORT-EKSPORT. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-019/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPUH „OPTIMA” IMPORT-EKSPORT. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Komprachcice Wartość ogółem: 473700 Wydatki kwalifikowalne: 473700 Dofinansowanie: 355900 Dofinansowanie UE: 302515 Nazwa beneficjenta: PPUH „OPTIMA” IMPORT-EKSPORT Piotr Jurkowski NIP beneficjenta: 6391443034 Kod pocztowy: 46-070 Miejscowość: Chmielowice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-019/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPUH „OPTIMA” IMPORT-EKSPORT. została wyłączona