• Bystry,  Powiat giżycki,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.06.05.02-00-147/12-01 Promocja firmy CP Yachts poprzez udział w targach i imprezach branżowych

    POIG.06.05.02-00-147/12-01 Promocja firmy CP Yachts poprzez udział w targach i imprezach branżowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-147/12-01 Tytuł projektu: Promocja firmy CP Yachts poprzez udział w targach i imprezach branżowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat giżycki Gmina: Giżycko Wartość ogółem: 1297793.66 Wydatki kwalifikowalne: 1071923.48 Dofinansowanie: 803942.61 Dofinansowanie UE: 683351.22 Nazwa beneficjenta: CP Yachts Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8451862653 Kod pocztowy: 11-500 Miejscowość: Bystry Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat giżycki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-147/12-01 Promocja firmy CP Yachts poprzez udział w targach i imprezach branżowych została wyłączona