• Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.06.01.00-12-265/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa PURINOVA Sp. z o. o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

  POIG.06.01.00-12-265/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa PURINOVA Sp. z o. o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-265/10-01 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa PURINOVA Sp. z o. o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Tarnów Gmina: M. Tarnów Wartość ogółem: 261539 Wydatki kwalifikowalne: 253603.33 Dofinansowanie: 126801.66 Dofinansowanie UE: 107781.41 Nazwa beneficjenta: PURINOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9930501149 Kod pocztowy: 85-825 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-265/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa PURINOVA Sp. z o. o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.08.02.00-04-035/11-01 Automatyzacja realizacji procesów biznesowych pomiędzy PW Uni Car S.A. a Partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B

  POIG.08.02.00-04-035/11-01 Automatyzacja realizacji procesów biznesowych pomiędzy PW Uni Car S.A. a Partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-035/11-01 Tytuł projektu: Automatyzacja realizacji procesów biznesowych pomiędzy PW Uni Car S.A. a Partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 147510 Wydatki kwalifikowalne: 147510 Dofinansowanie: 67380 Dofinansowanie UE: 57273 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Uni-Car” S.A. NIP beneficjenta: 5541002036 Kod pocztowy: 85-631 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka akcyjna –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-035/11-01 Automatyzacja realizacji procesów biznesowych pomiędzy PW Uni Car S.A. a Partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.01.03.01-00-212/09-05 Techniki wirtualne w badaniach stanu. zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn

  POIG.01.03.01-00-212/09-05 Techniki wirtualne w badaniach stanu. zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-212/09-05 Tytuł projektu: Techniki wirtualne w badaniach stanu. zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 3947760 Wydatki kwalifikowalne: 3947760 Dofinansowanie: 3947760 Dofinansowanie UE: 3355596 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy NIP beneficjenta: 5540313107 Kod pocztowy: 85-225 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: uczelnia wyższa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-00-212/09-05 Techniki wirtualne w badaniach stanu. zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.08.02.00-04-002/14-01 Automatyzacja współpracy w zakresie sprzedażowym w relacji z dostawcami i odbiorcami poprzez system B2B

  POIG.08.02.00-04-002/14-01 Automatyzacja współpracy w zakresie sprzedażowym w relacji z dostawcami i odbiorcami poprzez system B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-002/14-01 Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy w zakresie sprzedażowym w relacji z dostawcami i odbiorcami poprzez system B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 441000 Wydatki kwalifikowalne: 441000 Dofinansowanie: 303700 Dofinansowanie UE: 258145 Nazwa beneficjenta: BIURO BAZAR ROBERT BULIŃSKI NIP beneficjenta: 5541665736 Kod pocztowy: 85-875 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-002/14-01 Automatyzacja współpracy w zakresie sprzedażowym w relacji z dostawcami i odbiorcami poprzez system B2B została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.06.01.00-04-044/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW SP.J.

  POIG.06.01.00-04-044/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW SP.J. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-044/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW SP.J. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW LEPPER. PIOTROWSKI. WODZIEŃ SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 5542519592 Kod pocztowy: 85-087 Miejscowość: BYDGOSZCZ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-044/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW SP.J. została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.08.01.00-04-133/09-04 Budowa serwisu społecznościowego usług elektronicznych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu.

  POIG.08.01.00-04-133/09-04 Budowa serwisu społecznościowego usług elektronicznych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-133/09-04 Tytuł projektu: Budowa serwisu społecznościowego usług elektronicznych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 525492.31 Wydatki kwalifikowalne: 525492.31 Dofinansowanie: 446668.46 Dofinansowanie UE: 379668.19 Nazwa beneficjenta: KAELMO Rafał Moś NIP beneficjenta: 9532114424 Kod pocztowy: 85-825 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-04-133/09-04 Budowa serwisu społecznościowego usług elektronicznych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu. została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych

  POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-048/12-02 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 427258 Wydatki kwalifikowalne: 427258 Dofinansowanie: 209996.3 Dofinansowanie UE: 178496.85 Nazwa beneficjenta: KLUB TENISOWY „” CENTRUM „”ALEKSANDER MAJCHROWICZ NIP beneficjenta: 5540463999 Kod pocztowy: 85-840 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.06.05.02-00-589/13-00 Promocja produktów Vivid Games SA na rynku azjatyckim

  POIG.06.05.02-00-589/13-00 Promocja produktów Vivid Games SA na rynku azjatyckim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-589/13-00 Tytuł projektu: Promocja produktów Vivid Games SA na rynku azjatyckim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 33705.46 Wydatki kwalifikowalne: 29602 Dofinansowanie: 22201.5 Dofinansowanie UE: 18871.27 Nazwa beneficjenta: Vivid Games Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 9671338848 Kod pocztowy: 85-008 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014 Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-589/13-00 Promocja produktów Vivid Games SA na rynku azjatyckim została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.04.03.00-00-E47/12-01 Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju spółki Aplex z Bydgoszczy

  POIG.04.03.00-00-E47/12-01 Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju spółki Aplex z Bydgoszczy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-E47/12-01 Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju spółki Aplex z Bydgoszczy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 6700000 Wydatki kwalifikowalne: 6700000 Dofinansowanie: 4000000 Dofinansowanie UE: 3400000 Nazwa beneficjenta: Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej NIP beneficjenta: 9671146505 Kod pocztowy: 85-453 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-E47/12-01 Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego rozwoju spółki Aplex z Bydgoszczy została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.08.02.00-04-022/10-00 Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w firmie Calltech Sp. z o. o. i u jej partnerów biznesowych

  POIG.08.02.00-04-022/10-00 Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w firmie Calltech Sp. z o. o. i u jej partnerów biznesowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-022/10-00 Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w firmie Calltech Sp. z o. o. i u jej partnerów biznesowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 1779400 Wydatki kwalifikowalne: 1766900 Dofinansowanie: 1209430 Dofinansowanie UE: 1028015.5 Nazwa beneficjenta: CALLTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5542437575 Kod pocztowy: 85-766 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-022/10-00 Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w firmie Calltech Sp. z o. o. i u jej partnerów biznesowych została wyłączona