• Dobrcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski / Powiat świecki

    POIG.08.03.00-04-561/13-01 Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz

    POIG.08.03.00-04-561/13-01 Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-04-561/13-01 Tytuł projektu: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Dobrcz Wartość ogółem: 2168498.38 Wydatki kwalifikowalne: 2167458.38 Dofinansowanie: 2167458.38 Dofinansowanie UE: 1842339.62 Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrcz NIP beneficjenta: 5542679775 Kod pocztowy: 86-022 Miejscowość: Dobrcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski / Powiat świecki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015 Data…

    Możliwość komentowania POIG.08.03.00-04-561/13-01 Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz została wyłączona