• Budy Grzybek,  Mazowieckie,  Powiat grodziski

  POIG.06.05.02-00-026/10-00 Udział w targach Autumn International Fire Albania-Tyrana 25-30.11.2010r.

  POIG.06.05.02-00-026/10-00 Udział w targach Autumn International Fire Albania-Tyrana 25-30.11.2010r. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-026/10-00 Tytuł projektu: Udział w targach Autumn International Fire Albania-Tyrana 25-30.11.2010r. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 31568 Wydatki kwalifikowalne: 29368 Dofinansowanie: 14684 Dofinansowanie UE: 12481.4 Nazwa beneficjenta: Kwazar Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5291645708 Kod pocztowy: 96-313 Miejscowość: Budy Grzybek Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-026/10-00 Udział w targach Autumn International Fire Albania-Tyrana 25-30.11.2010r. została wyłączona
 • Budy Grzybek,  Mazowieckie,  Powiat grodziski

  POIG.04.03.00-00-338/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych

  POIG.04.03.00-00-338/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-338/11-03 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Gmina: Jaktorów Wartość ogółem: 5087812.36 Wydatki kwalifikowalne: 4699074.79 Dofinansowanie: 1879629.91 Dofinansowanie UE: 1597685.42 Nazwa beneficjenta: KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5291645708 Kod pocztowy: 96-313 Miejscowość: Budy Grzybek Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-338/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych została wyłączona