• Bronisze,  Mazowieckie,  Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

    POIG.06.01.00-14-045/10-00 Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

    POIG.06.01.00-14-045/10-00 Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-045/10-00 Tytuł projektu: Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Błonie Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna NIP beneficjenta: 5271024989 Kod pocztowy: 05-850 Miejscowość: Bronisze Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-045/10-00 Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT została wyłączona