• Boguszyce,  Łódzkie,  Powiat rawski

    POIG.06.01.00-10-050/10-00 Rozwój eksportu spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksporu mebli.

    POIG.06.01.00-10-050/10-00 Rozwój eksportu spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksporu mebli. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-050/10-00 Tytuł projektu: Rozwój eksportu spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksporu mebli. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Firma Usługowo-Doradcza Meble Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia NIP beneficjenta: 8351589689 Kod pocztowy: 96-200 Miejscowość: Boguszyce Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-10-050/10-00 Rozwój eksportu spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksporu mebli. została wyłączona