• Boguszów-Gorce,  Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski

    POIG.08.01.00-02-340/12-04 Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne.

    POIG.08.01.00-02-340/12-04 Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-340/12-04 Tytuł projektu: Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 681013.21 Wydatki kwalifikowalne: 681013.21 Dofinansowanie: 544810.56 Dofinansowanie UE: 463088.97 Nazwa beneficjenta: SmartIT Bartłomiej Sopala NIP beneficjenta: 8862977990 Kod pocztowy: 58-370 Miejscowość: Boguszów-Gorce Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-02-340/12-04 Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne. została wyłączona