• Bogumiłów,  Łódzkie,  Powiat bełchatowski

    POIG.04.04.00-10-020/08-13 Inwestycje w „Technologie Ekologiczne”

    POIG.04.04.00-10-020/08-13 Inwestycje w „Technologie Ekologiczne” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-020/08-13 Tytuł projektu: Inwestycje w „Technologie Ekologiczne” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 28434540 Wydatki kwalifikowalne: 23307000 Dofinansowanie: 16314900 Dofinansowanie UE: 13867665 Nazwa beneficjenta: „Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz NIP beneficjenta: 7751675133 Kod pocztowy: 97-410 Miejscowość: Bogumiłów Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat bełchatowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-10-020/08-13 Inwestycje w „Technologie Ekologiczne” została wyłączona