• Bodzanowice,  Opolskie,  Powiat oleski

    POIG.06.01.00-16-017/09-00 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice.

    POIG.06.01.00-16-017/09-00 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-017/09-00 Tytuł projektu: Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Gmina: Olesno Wartość ogółem: 14640 Wydatki kwalifikowalne: 12000 Dofinansowanie: 9600 Dofinansowanie UE: 8160 Nazwa beneficjenta: Gorzelnia-Bodzanowice Suchodolski Wojciech NIP beneficjenta: 9511530560 Kod pocztowy: 46-312 Miejscowość: Bodzanowice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-017/09-00 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice. została wyłączona