• Bieniewice,  Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni

    POIG.06.01.00-14-457/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Pracownia renowacji zegarów antycznych

    POIG.06.01.00-14-457/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Pracownia renowacji zegarów antycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-457/10-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy Pracownia renowacji zegarów antycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Pracownia renowacji zegarów antycznych-Katarzyna Wierzbicka NIP beneficjenta: 5291024188 Kod pocztowy: 05-870 Miejscowość: Bieniewice Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-457/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Pracownia renowacji zegarów antycznych została wyłączona