• Bielsko- Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-059/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek

    POIG.06.01.00-24-059/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-059/11-00 Tytuł projektu: Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Grant IT Sławomir Paszek NIP beneficjenta: 5471787002 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko- Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-059/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek została wyłączona