• Księżyno,  Podlaskie,  Powiat białostocki / Powiat moniecki

    POIG.06.01.00-20-009/09-01 Plan rozwoju eksportu PWPH Lech Lachowski

    POIG.06.01.00-20-009/09-01 Plan rozwoju eksportu PWPH Lech Lachowski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-009/09-01 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu PWPH Lech Lachowski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjno-Handlowe Lech Lachowski NIP beneficjenta: 5420003924 Kod pocztowy: 16-002 Miejscowość: Księżyno Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki / Powiat moniecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-009/09-01 Plan rozwoju eksportu PWPH Lech Lachowski została wyłączona