• Białystok,  Podlaskie,  Powiat białostocki / Powiat m. Białystok

    POIG.06.01.00-20-015/11-03 Rozwój firmy Libra poprzez wdrożenie opracowanej strategii eksportowej.

    POIG.06.01.00-20-015/11-03 Rozwój firmy Libra poprzez wdrożenie opracowanej strategii eksportowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-015/11-03 Tytuł projektu: Rozwój firmy Libra poprzez wdrożenie opracowanej strategii eksportowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 397048 Wydatki kwalifikowalne: 397048 Dofinansowanie: 198524 Dofinansowanie UE: 168745.4 Nazwa beneficjenta: LIBRA s.c. Wydawnictwo i Drukarnia Danuta Stokowska. Monika Stokowska NIP beneficjenta: 5422593284 Kod pocztowy: 15-057 Miejscowość: Białystok Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki / Powiat m. Białystok Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-015/11-03 Rozwój firmy Libra poprzez wdrożenie opracowanej strategii eksportowej. została wyłączona