• Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.06.01.00-04-016/11-00 Rozwój firmy W2 poprzez opracowanie strategii eksportowej.

  POIG.06.01.00-04-016/11-00 Rozwój firmy W2 poprzez opracowanie strategii eksportowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-016/11-00 Tytuł projektu: Rozwój firmy W2 poprzez opracowanie strategii eksportowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: W2 Włodzimierz Wyrzykowski NIP beneficjenta: 9531801619 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-016/11-00 Rozwój firmy W2 poprzez opracowanie strategii eksportowej. została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.04.04.00-04-002/13-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy

  POIG.04.04.00-04-002/13-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-002/13-04 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 20780300 Wydatki kwalifikowalne: 14200000 Dofinansowanie: 9940000 Dofinansowanie UE: 8449000 Nazwa beneficjenta: GORDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9562282681 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-04-002/13-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.08.02.00-04-006/10-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień. dostaw. realizacji oraz kontroli jakości w 5 klasach relacji firmy

  POIG.08.02.00-04-006/10-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień. dostaw. realizacji oraz kontroli jakości w 5 klasach relacji firmy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-006/10-02 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień. dostaw. realizacji oraz kontroli jakości w 5 klasach relacji firmy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 3215200 Wydatki kwalifikowalne: 3215200 Dofinansowanie: 1929120 Dofinansowanie UE: 1639752 Nazwa beneficjenta: Beniamin Spółka Jawna Tomasz Gawrych Waldemar Szulc NIP beneficjenta: 5540388884 Kod pocztowy: 86-061 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-006/10-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień. dostaw. realizacji oraz kontroli jakości w 5 klasach relacji firmy została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.06.01.00-04-023/10-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C.

  POIG.06.01.00-04-023/10-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-023/10-00 Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: STARA MYDLARNIA S.C. SYLWIA BRZUSKA. JACEK BRZUSKA NIP beneficjenta: 9532427637 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-023/10-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C. została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.04.03.00-00-276/11-01 Produkcja stalowych korpusów klocków hamulcowych

  POIG.04.03.00-00-276/11-01 Produkcja stalowych korpusów klocków hamulcowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-276/11-01 Tytuł projektu: Produkcja stalowych korpusów klocków hamulcowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 2000000 Wydatki kwalifikowalne: 2000000 Dofinansowanie: 1400000 Dofinansowanie UE: 1190000 Nazwa beneficjenta: Hydrapress sp. z o. o. NIP beneficjenta: 5542401755 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-276/11-01 Produkcja stalowych korpusów klocków hamulcowych została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.08.03.00-04-105/10-02 Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota

  POIG.08.03.00-04-105/10-02 Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-04-105/10-02 Tytuł projektu: Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 2357011.14 Wydatki kwalifikowalne: 2322873.14 Dofinansowanie: 2322873.14 Dofinansowanie UE: 1974442.17 Nazwa beneficjenta: Gmina Białe Błota NIP beneficjenta: 5542841796 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-04-105/10-02 Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.01.04.00-04-003/11-05 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy

  POIG.01.04.00-04-003/11-05 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-003/11-05 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 6416291.2 Wydatki kwalifikowalne: 5300000 Dofinansowanie: 4240000 Dofinansowanie UE: 3604000 Nazwa beneficjenta: GORDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9562282681 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-04-003/11-05 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy została wyłączona
 • Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

  POIG.01.04.00-04-001/10-04 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej technologii rozdrabniania opon.

  POIG.01.04.00-04-001/10-04 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej technologii rozdrabniania opon. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-001/10-04 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej technologii rozdrabniania opon. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 3599610 Wydatki kwalifikowalne: 3000000 Dofinansowanie: 2400000 Dofinansowanie UE: 2040000 Nazwa beneficjenta: HYDRAPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5542401755 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Białe Błota Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-04-001/10-04 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej technologii rozdrabniania opon. została wyłączona