• Bębło,  Małopolskie,  Powiat krakowski

    POIG.06.01.00-12-095/11-00 Plan Rozwoju Eksportu usług świadczonych przez firmę Beata Pączkowska Creative Mind

    POIG.06.01.00-12-095/11-00 Plan Rozwoju Eksportu usług świadczonych przez firmę Beata Pączkowska Creative Mind Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-095/11-00 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu usług świadczonych przez firmę Beata Pączkowska Creative Mind Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Wielka Wieś Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Beata Pączkowska Creative Mind NIP beneficjenta: 6781892610 Kod pocztowy: 32-089 Miejscowość: Bębło Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-095/11-00 Plan Rozwoju Eksportu usług świadczonych przez firmę Beata Pączkowska Creative Mind została wyłączona