• Barak,  Lubelskie,  Powiat lubelski

  POIG.01.04.00-06-094/13-00 Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego

  POIG.01.04.00-06-094/13-00 Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-094/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość ogółem: 10967749.35 Wydatki kwalifikowalne: 9547039.35 Dofinansowanie: 3541744.89 Dofinansowanie UE: 3010483.16 Nazwa beneficjenta: SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 7131045797 Kod pocztowy: 21-002 Miejscowość: Barak Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-06-094/13-00 Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego została wyłączona
 • Barak,  Lubelskie,  Powiat lubelski

  POIG.04.03.00-00-D49/12-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent.

  POIG.04.03.00-00-D49/12-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-D49/12-05 Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość ogółem: 7745982.63 Wydatki kwalifikowalne: 7262581.08 Dofinansowanie: 4000000 Dofinansowanie UE: 3400000 Nazwa beneficjenta: SIGMA S.A. NIP beneficjenta: 7131045797 Kod pocztowy: 21-002 Miejscowość: Barak Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-D49/12-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent. została wyłączona
 • Barak,  Lubelskie,  Powiat lubelski

  POIG.01.04.00-06-017/09-03 Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego

  POIG.01.04.00-06-017/09-03 Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-017/09-03 Tytuł projektu: Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość ogółem: 1418280.42 Wydatki kwalifikowalne: 1314400 Dofinansowanie: 460040 Dofinansowanie UE: 391034 Nazwa beneficjenta: SIGMA Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 7131045797 Kod pocztowy: 21-002 Miejscowość: Barak Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-06-017/09-03 Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego została wyłączona