• Albigowa,  Podkarpackie,  Powiat łańcucki

    POIG.06.01.00-18-022/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Ekobiol

    POIG.06.01.00-18-022/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Ekobiol Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-022/10-00 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Ekobiol Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Gmina: Łańcut Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Ekobiol Michał Michna NIP beneficjenta: 8151633782 Kod pocztowy: 37-122 Miejscowość: Albigowa Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2010 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-022/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Ekobiol została wyłączona