• Albertów,  Powiat kłobucki,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-067/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

    POIG.06.01.00-24-067/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-067/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki Gmina: Lipie Wartość ogółem: 305509.5 Wydatki kwalifikowalne: 305509.5 Dofinansowanie: 223810.24 Dofinansowanie UE: 190238.7 Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 5741781080 Kod pocztowy: 42-165 Miejscowość: Albertów Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-067/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA została wyłączona