• 98-432 Łubnice,  Łódzkie,  Powiat wieruszowski

    POIG.06.01.00-10-014/13-02 Rozpoczęcie działań eksportowych firmy DRUKARNIA NESTORpack Dariusz Zysiek

    POIG.06.01.00-10-014/13-02 Rozpoczęcie działań eksportowych firmy DRUKARNIA NESTORpack Dariusz Zysiek Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-014/13-02 Tytuł projektu: Rozpoczęcie działań eksportowych firmy DRUKARNIA NESTORpack Dariusz Zysiek Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat wieruszowski Gmina: Łubnice Wartość ogółem: 394600 Wydatki kwalifikowalne: 394600 Dofinansowanie: 292580 Dofinansowanie UE: 248693 Nazwa beneficjenta: Dariusz Zysiek Drukarnia NESTORpack NIP beneficjenta: 6191561355 Kod pocztowy: 98-432 Miejscowość: 98-432 Łubnice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat wieruszowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-10-014/13-02 Rozpoczęcie działań eksportowych firmy DRUKARNIA NESTORpack Dariusz Zysiek została wyłączona