• Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.01.01.02-12-028/09-06 Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO)

  POIG.01.01.02-12-028/09-06 Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-12-028/09-06 Tytuł projektu: Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 4950000 Wydatki kwalifikowalne: 4950000 Dofinansowanie: 4950000 Dofinansowanie UE: 4207500 Nazwa beneficjenta: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN NIP beneficjenta: 6750001805 Kod pocztowy: 30-239 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.01.01.02-12-028/09-06 Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO) została wyłączona
 • Karsin,  Pomorskie,  Powiat chojnicki / Powiat kościerski

  POIG.08.03.00-22-034/12-02 Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin

  POIG.08.03.00-22-034/12-02 Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-22-034/12-02 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kościerski Gmina: Karsin Wartość ogółem: 1069118.46 Wydatki kwalifikowalne: 1069118.46 Dofinansowanie: 1069118.46 Dofinansowanie UE: 908750.69 Nazwa beneficjenta: Gmina Karsin NIP beneficjenta: 5911598654 Kod pocztowy: 83-440 Miejscowość: Karsin Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat chojnicki / Powiat kościerski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-22-034/12-02 Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.04.01.00-14-042/09-07 Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem

  POIG.04.01.00-14-042/09-07 Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-042/09-07 Tytuł projektu: Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 393800 Wydatki kwalifikowalne: 290000 Dofinansowanie: 117000 Dofinansowanie UE: 99450 Nazwa beneficjenta: INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 5270008600 Kod pocztowy: 04-394 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-14-042/09-07 Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem została wyłączona
 • Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

  POIG.04.01.00-32-001/08-08 Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29

  POIG.04.01.00-32-001/08-08 Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-32-001/08-08 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Gmina: M. Szczecin Wartość ogółem: 516060 Wydatki kwalifikowalne: 413000 Dofinansowanie: 247800 Dofinansowanie UE: 210630 Nazwa beneficjenta: AUTOCOMP MANAGEMENT SP. Z O.O NIP beneficjenta: 9552189980 Kod pocztowy: 70-651 Miejscowość: Szczecin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-32-001/08-08 Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29 została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Wola Cicha

  POIG.04.03.00-00-D15/12-02 Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni

  POIG.04.03.00-00-D15/12-02 Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-D15/12-02 Tytuł projektu: Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Głogów Małopolski Wartość ogółem: 6800000 Wydatki kwalifikowalne: 6800000 Dofinansowanie: 4000000 Dofinansowanie UE: 3400000 Nazwa beneficjenta: Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8133485377 Kod pocztowy: 36-060 Miejscowość: Wola Cicha Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-D15/12-02 Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski,  Tarnobrzeg

  POIG.01.04.00-18-030/11-05 Opracowanie innowacyjnej Platformy Integracyjnej SWIB 4.0

  POIG.01.04.00-18-030/11-05 Opracowanie innowacyjnej Platformy Integracyjnej SWIB 4.0 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-030/11-05 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej Platformy Integracyjnej SWIB 4.0 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat stalowowolski Gmina: Stalowa Wola Wartość ogółem: 2925004.84 Wydatki kwalifikowalne: 2830092.84 Dofinansowanie: 1786289.99 Dofinansowanie UE: 1518346.49 Nazwa beneficjenta: I-BS.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8672150141 Kod pocztowy: 39-400 Miejscowość: Tarnobrzeg Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-18-030/11-05 Opracowanie innowacyjnej Platformy Integracyjnej SWIB 4.0 została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.04.01.00-04-008/09-07 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w firmie MAKRUSZ w Bydgoszczy

  POIG.04.01.00-04-008/09-07 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w firmie MAKRUSZ w Bydgoszczy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-04-008/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w firmie MAKRUSZ w Bydgoszczy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 911340 Wydatki kwalifikowalne: 695200 Dofinansowanie: 474000 Dofinansowanie UE: 402900 Nazwa beneficjenta: MAKRUSZ S.A. NIP beneficjenta: 9532327350 Kod pocztowy: 85-862 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-04-008/09-07 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w firmie MAKRUSZ w Bydgoszczy została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-135/12-06 Projekt B2B CENTRUM

  POIG.08.02.00-14-135/12-06 Projekt B2B CENTRUM Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-135/12-06 Tytuł projektu: Projekt B2B CENTRUM Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 750000 Wydatki kwalifikowalne: 750000 Dofinansowanie: 375000 Dofinansowanie UE: 318750 Nazwa beneficjenta: Lovo S.A.. NIP beneficjenta: 5213553688 Kod pocztowy: 02-182 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2016 Data utworzenia w KSI SIMIK…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-135/12-06 Projekt B2B CENTRUM została wyłączona
 • Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Toruń / Powiat toruński,  Toruń

  POIG.08.01.00-04-180/11-06 Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i zleceniobiorców branży poligraficznej

  POIG.08.01.00-04-180/11-06 Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i zleceniobiorców branży poligraficznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-180/11-06 Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i zleceniobiorców branży poligraficznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 356240 Wydatki kwalifikowalne: 356240 Dofinansowanie: 249368 Dofinansowanie UE: 211962.8 Nazwa beneficjenta: NESTEK Sp. z o. o. NIP beneficjenta: 8792684649 Kod pocztowy: 87-100 Miejscowość: Toruń Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-04-180/11-06 Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i zleceniobiorców branży poligraficznej została wyłączona
 • Katowice,  Powiat m. Gliwice,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-114/08-03 eMiasto

  POIG.08.01.00-24-114/08-03 eMiasto Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-114/08-03 Tytuł projektu: eMiasto Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 943098.45 Wydatki kwalifikowalne: 800010.1 Dofinansowanie: 643928.13 Dofinansowanie UE: 547338.91 Nazwa beneficjenta: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6342690896 Kod pocztowy: 44-100 Miejscowość: Katowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-114/08-03 eMiasto została wyłączona